انواع بند ساک دستی کاغذی

انواع بند ساک دستی کاغذی

در این بخش انواع بند ساک دستی کاغذی را می توانید مشاهده نمائید. این تصاویر بند های پر استفاده در تولید ساک دستی کاغذی می باشند که قابل سفارش توسط مشتریان عزیز می باشند.

دربرخی از سفارشات مشتریان تمایل به استفاده از بند با اندازه بلندتر از حدمعمول دارند که این مورد به صورت سفارشی امکان پذیر می باشد.

انواع بند های ساک دستی کاغذی
بند ساک دستی کاغذی

تکرنگ

بند ساک دستی کاغذی

رنگ بندی : طلایی/ مشکی / سفید / قرمز / سورمه ای

بند ساک دستی کاغذی

رنگ بندی : طلایی/ مشکی / سفید / قرمز / سورمه ای 

بند ساک دستی کاغذی

رنگ بندی : طلایی/ مشکی / سفید / قرمز / سورمه ای

بند ساک دستی کاغذی

رنگ بندی : طلایی/ مشکی / سفید / قرمز / سورمه ای

بند ساک دستی کاغذی

رنگ بندی : طلایی/ مشکی / سفید / قرمز / سورمه ای