سایز بندی تولید ساک کاغذی

ساک دستی کاغذی سایز 24*16*8

این ساک دستی کاغذی کوچکترین سایزی می باشد که قالب آن آماده می باشد این سایز برای فروشگاه های ساعت و جواهری و عطر و ادکلن فروشی و لوازم تزئینی ، موبایل فروشی ها مناسب و مورد استفاده می باشد بیشتر.

چاپ تمام رنگی در تمامی وجوه این ساک دستی امکان پذیر می باشد و شما می توانید طرح های متفاوت در 2 طرف آن چاپ نمائید.

امکان تولید کردن سایز کوچک تر از این سایز توسط ما فراهم می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد تولید ساک کاغذی با دفتر مجموعه بگیران تماس حاصل فرمائید.

ساک کاغذی بگیران - سایزبندی (1)

ساک دستی کاغذی سایز 23*23*10

این ساک دستی جزو سایز های متوسط ما می باشد که قالب آن آماده می باشد این سایز برای فروشگاه های ساعت و جواهری و عطر و ادکلن فروشی و لوازم تزئینی ، موبایل فروشی ها مناسب و مورد استفاده می باشد بیشتر.

چاپ تمام رنگی در تمامی وجوه این ساک دستی امکان پذیر می باشد و شما می توانید طرح های متفاوت در 2 طرف آن چاپ نمائید.

امکان تولید کردن سایز کوچک تر از این سایز توسط ما فراهم می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد تولید ساک کاغذی با دفتر مجموعه بگیران تماس حاصل فرمائید.

ساک کاغذی بگیران - سایزبندی (2)

ساک دستی کاغذی سایز 25*38*8

این ساک دستی جزو سایز های متوسط ما می باشد که قالب آن آماده می باشد این سایز را برای شرکت ها و استفاده در نمایشگاه ها و حمل کاتالوگ و بروشور و محصولات بزرگتر علاوه بر موارد استفاده قبلی که  برای فروشگاه های ساعت و جواهری و عطر و ادکلن فروشی و لوازم تزئینی ، موبایل فروشی ها مناسب و مورد استفاده می باشد نیز استفاده می کنند.

چاپ تمام رنگی در تمامی وجوه این ساک دستی امکان پذیر می باشد و شما می توانید طرح های متفاوت در 2 طرف آن چاپ نمائید.

 اطلاعات بیشتر در مورد تولید ساک کاغذی بگیران با دفتر مجموعه تماس حاصل فرمائید.

ساک کاغذی بگیران - سایزبندی (3)

ساک دستی کاغذی سایز 24*36*8

این ساک دستی جزو سایز های متوسط ما می باشد که قالب آن آماده می باشد این سایز را برای شرکت ها و استفاده در نمایشگاه ها و حمل کاتالوگ و بروشور و محصولات بزرگتر علاوه بر موارد استفاده قبلی که  برای فروشگاه های ساعت و جواهری و عطر و ادکلن فروشی و لوازم تزئینی ، موبایل فروشی ها مناسب و مورد استفاده می باشد نیز استفاده می کنند.

چاپ تمام رنگی در تمامی وجوه این ساک دستی امکان پذیر می باشد و شما می توانید طرح های متفاوت در 2 طرف آن چاپ نمائید.

 

اطلاعات بیشتر در مورد تولید ساک کاغذی بگیران با دفتر مجموعه تماس حاصل فرمائید.

 اطلاعات بیشتر در مورد تولید ساک کاغذی با دفتر مجموعه تماس حاصل فرمائید.

ساک کاغذی بگیران - سایزبندی (4)

ساک دستی کاغذی سایز 42*32*11

این ساک دستی جزو سایز های بزرگ ما می باشد که قالب آن آماده می باشد این سایز را برای شرکت ها و استفاده در نمایشگاه ها و حمل کاتالوگ و بروشور و محصولات بزرگتر علاوه بر موارد استفاده قبلی که  برای فروشگاه های ساعت و جواهری و عطر و ادکلن فروشی و لوازم تزئینی ، موبایل فروشی ها مناسب و مورد استفاده می باشد نیز استفاده می کنند.

این مدل از ساک دستی برای فروشگاه های پوشاک و لباس فروشی بسیار مناسب می باشد.

چاپ تمام رنگی در تمامی وجوه این ساک دستی امکان پذیر می باشد و شما می توانید طرح های متفاوت در 2 طرف آن چاپ نمائید.

 اطلاعات بیشتر در مورد تولید ساک کاغذی با دفتر مجموعه بگیران تماس حاصل فرمائید.

ساک کاغذی بگیران - سایزبندی (5)

ساک دستی کاغذی سایز 35*50*12

این ساک دستی جزو سایز های بزرگ ما می باشد که قالب آن آماده می باشد این سایز را برای شرکت ها و استفاده در نمایشگاه ها و حمل کاتالوگ و بروشور و محصولات بزرگتر علاوه بر موارد استفاده قبلی که  برای فروشگاه های ساعت و جواهری و عطر و ادکلن فروشی و لوازم تزئینی ، موبایل فروشی ها مناسب و مورد استفاده می باشد نیز استفاده می کنند.

این مدل از ساک دستی برای فروشگاه های پوشاک و لباس فروشی بسیار مناسب می باشد.

چاپ تمام رنگی در تمامی وجوه این ساک دستی امکان پذیر می باشد و شما می توانید طرح های متفاوت در 2 طرف آن چاپ نمائید.

 اطلاعات بیشتر در مورد تولید ساک کاغذی با دفتر مجموعه بگیران تماس حاصل فرمائید.

ساک کاغذی بگیران - سایزبندی (6)